Daňové přiznání k dani darovací

By | 14 října, 2015

Skutečně neexistuje!

ALE…

Protože daň darovací je zrušena a podléhá dani z příjmů, pro mnohé fyzické osoby je nepříjemným překvapením, když zjistí, že mají povinnost podat daňové přiznání.

🙂

Je-li však dar osvobozen, daňové přiznání se nepodává.

🙃

V jednom z článků jsme Vás však oprávněně upozornili na výjimku z tohoto pravidla, resp. oznamovací povinnost příjemce daru.


Pokud je dar vyšší než 5 000 000 Kč – za kalendářní rok – podává se „hlášení“ – Oznámení o osvobozených příjmech FO podle § 38v ZDP.

Uvádí se výše příjmu, popis okolností nabytí daru a datum, kdy příjem vznikl.


🙂

Podle Sdělení Finanční správy ze dne 21. 1. 2015 tato povinnost není u darů/příjmů, u nichž si správce daně může zjistit údaje z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které se zveřejňují na úřední desce. Uvedené odpovídá § 38v/2 ZDP.

Povinnost se proto netýká darů třeba rodinného domu a souvisejícího pozemku zapisovaného do katastru nemovitostí.

Manželé

Je-li dar pro manžele – plynoucí do společného jmění – hlášení podává jeden z manželů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.