Daňové přiznání k dani z nemovitostí

By | 29 ledna, 2013

Blíží se konec ledna a pro mnohé termín pro podání DP k dani z nemovitostí

Termín 31. 1. 2013

Do tohoto termínu se podává daňové přiznání, ale je třeba si uvědomit, že rozhodným datem k posouzení skutečností, jestli daňové přiznání podat – či nikoliv – je 1. 1. 2013.

Pokud jste pečlivě sledovali reorganizaci státní správy, netrápí Vás v této souvislosti:

 • že vzniklo nových 14 finančních úřadů a Odvolací finanční ředitelství, nebo
 • existence „nových“ účtů FÚ.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti nemusíme podat kvůli změnám ve správě daní.


🙃

Pokud jste si však pořídili nemovitý majetek, daňové přiznání musíte do konce ledna podat. Daň budete pravděpodobně hradit až do 31. 5. 2013.

V případech, kdy jste naopak nemovitost prodali, doporučujeme o této skutečnosti krátce informovat místně příslušný Finanční úřad (= územní pracoviště),

🙂

Administrativa s přiznáními k dani z nemovitostí, na rozdíl od loňského roku (viz kauza „zpevněné plochy“), není proto letos složitá.

2 thoughts on “Daňové přiznání k dani z nemovitostí

 1. Dominika

  Lidé, kte?í krom? bytu ?i nebytového prostoru vlastní i podíl na spole?ném pozemku p?esahujícím zastav?nou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastník? jednotek v dom?, zaplatí nepatrn? vyšší da?, než jak tomu bylo minulý rok. Není ovšem nutnost podávat nové da?ové p?iznání.

  Reply
 2. Hana

  V letech p?edchozích se pozemek k bytové jednotce p?esahující vým?ru zastav?né plochy, nebo který byl užíván všemi spoluvlastníky jednotek v dom?, zda?oval samostatn? daní z pozemk?. V roce 2014 je podíl na pozemku zahrnut do výpo?tu základu dan? u bytových jednotek. Tyto pozemky nejsou od roku 2014 p?edm?tem dan? z pozemk?.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.