Daňové přiznání k DPFO podnikání

By | 30 března, 2015

Co je nového v Příloze č. 1?

„Podnikání“

Podle paragrafu sedm „Samostatná činnost“ patří tyto příjmy a výdaje do Přílohy č. 1 tiskopisu Daňového přiznání.

Novinky

Dobrou zprávou je, že zde nejsou žádné zásadní změny.

Novela 2015

Měli bychom však z důvodů optimalizace již nyní zkoumat, jaké daně budou v roce letošním, resp. jestli nové stropy u paušálních výdajů mají vliv na rok předchozí.


Pokud poplatník mění systém prokazování, musí testovat, jestli mu nevznikla povinnost úpravy základu daně podle § 23/8 ZDP.


🙂

Připomínáme, že naštěstí stále platí poslední věta § 23/8 ZDP, a tak není případně povinností podávat dodatečné daňové přiznání, pokud se zjistí, že změna znamená vyšší daňovou povinnost (pouze je třeba ji doplatit v dalším zákonném termínu pro podání DPFO – tj. za rok 2015).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.