Daňové přiznání k DPH může počkat…?

Vytvořil | 25 března, 2021

ANO, zcela výjimečně to je pravdou 🙂, a to na základě námi již připomenuté Informace GFŘ.

Daňové přiznání

Citujeme část textu:

  • “…Pokud plátce daně z přidané hodnoty (případně identifikovaná osoba) nepodá daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 nebo daň za toto zdaňovací období neuhradí v čas, pak je Rozhodnutím prominuta pokuta za pozdní podání, která by vznikla na základě ustanovení § 250 odst. 1 daňového řádu, a úrok z prodlení1 vzniklý podle ustanovení § 252 daňového řádu vážící se k této dani, a to automaticky bez žádosti za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
    Dále je prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, a to v případě, že k jeho podání dojde nejpozději do 15. 4. 2021….”

Kontrolní hlášení

“Automaticky” to platí též pro Kontrolní hlášení.

Naše RADA

Neplaťte tedy případně daň z přidané hodnoty (“vlastní daňová povinnost”) dříve než musíte… 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *