Daňové přiznání k DPH v roce 2014

By | 28 listopadu, 2013

Musí se podávat pouze v elektronické podobě!

DP k DPH

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty se podává za předchozí zdaňovací období DPH, měsíční nebo čtvrtletní, do 25. dne měsíce následujícího.

🙃

Od roku 2014 je povinností podat DP jen v elektronické podobě.


Platí to již pro daňová přiznání podávaná v lednu za rok 2013!


Další typy podání

Všichni plátci tímto způsobem budou podávat nejen DP k DPH, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh, ale také další úkony související se správou daní: Přihlášky k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

Výjimka se týká plátců daně z přidané hodnoty – fyzických osob, které mají obrat:

  • za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců maximálně 6 000 000 Kč.

Sdělení GFŘ

Sdělení Generálního finančního ředitelství bylo publikováno minulý týden a jsme informováni o tom, že se připravují aplikace například pro využití datových schránek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.