Daňové úlevy a povodně

Vytvořeno | 13 června, 2013

Doplňujeme předchozí články o odkazy na materiály daňové správy.

Daňové úlevy

Určitou náplastí na způsobenou újmu představují opatření státní správy v oblasti daní.

Daňová správa iniciativně nabízí různé daňové úlevy.

Podle vyjádření Ministerstva financí bude možné například o výši prokázané škody snížit daňovou povinnost.

V tomto případě je ale požadován posudek pojišťovny nebo znalecký posudek. Nejedná se totiž o daňové náklady, ale zvláštní úkon daňové správy spočívající ve snížení vypočtené daňové povinnosti!

Podle platných daňových předpisů jsou samozřejmě škody způsobené živelními pohromami daňově účinnými náklady.

Podle tiskové zprávy Generálního finančního ředitelství je přislíbena maximální vstřícnost, například při žádostech o odložení povinnosti podat daňové přiznání, posečkání daně apod.


Pokud poškozený subjekt podá na finanční úřad žádost týkající se třeba odkladu podání daňového přiznání nebo jiných úkonů souvisejících s úlevy z důvodů povodní, vězte, že tyto úkony budou osvobozeny od správních poplatků.


Dary

Připomínáme, že pomoci může každý a sníží si tím svou daňovou povinnost.

Jeden komentář k “Daňové úlevy a povodně

  1. Hana

    Dne 17.6.2013 je splatnost zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
    Ministr financí vydal v souvislosti s povodněmi rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů, jejíž splatnost nastane od 2.?erva 2013 do 31.prosince 2013.
    Pozor rozhodnutí o prominutí příslušenství daně za pozdní úhradu zálohy na daně z příjmů se týká jen daně z příjmů fyzických osob nikoliv právnických.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *