Daňový víkend a podání DP

By | 3 července, 2017

Věříme, že jste využili proměnlivého počasí a v klidu jste si připravili k odevzdání daňová přiznání FO i PO!

KDO musí podávat daňové přiznání?

Přesto si připomeneme, kdo je povinen podat dnes daňové přiznání k dani z příjmů.


Problém, že se nepodá, se spíše týká poplatníků daně z příjmů fyzických osob, pro které platí § 38g Zákona o daních z příjmů. 🙃


„Zaměstnanci“

Mají trochu jednodušší situaci, Daňové přiznání fyzické osoby (DPFO) povinně podávají zpravidla při souběhu příjmů ze závislé činnosti nebo mají-li příjmy podle §§ 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.

Jiné příjmy Fyzické osoby

Zkontrolujte si raději ještě jednou, jestli skutečně nemáte povinnost podat DPFO, to znamená, že:

  • Vaše roční příjmy nepřesáhly částku 15 000 Kč, a
  • nevykazujete daňovou ztrátu.

Povinnost podat DPFO nezakládají příjmy, které nejsou předmětem daně, podléhají srážkové dani a jsou osvobozené od daně – ALE!


Hlášení

V termínu pro podání daňového přiznání jsou povinni podat „Hlášení“ poplatníci s osvobozenými příjmy nad hranicí 5 000 000 Kč podle § 38v ZDP. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.