Dar jako Daňový náklad?

By | 6 prosince, 2017

Vaším přáním je poskytnout dar na Mikuláše, Vánoce nebo k Novému roku? A současně je cílem snížit daňovou povinnost? 🙂

ANO, je to možné!

Výdaje vynaložené na dar sice nejsou „daňovým nákladem“ v pravém slova smyslu, ale daňovou povinnost si snížit můžete.

Pravidla ZDP

Musíme si však připomenout několik podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů.

Fyzická osoba

Řídí se § 15/1 ZDP, od základu daně lze odečíst max. 15 %, minimálně se jedná o částku 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.

Právnická osoba

Tento poplatník postupuje podle § 20/8 ZDP. Zde je maximální hodnota 10 % ze základu daně (novelami ZDP již zvýšený limit), minimální výše daru je 2 000 Kč.


Dar musí být, má-li být využit za zdaňovací období kalendářní rok 2017, prokazatelně poskytnut v letošním roce.


Proto si raději podmínky zkontrolujte s paní účetní nebo daňovým poradcem.

Jde zejména o odhad základu daně za letošní rok, jestli Vám nepropadá třeba odčitatelná položka daňová ztráta aj. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.