Dar jako daňový náklad

Vytvořeno | 22 listopadu, 2011

Na konci každého kalendářního roku jsme všichni oslovováni různými neziskovými organizacemi. Jejich přání je srozumitelné, poskytněte dar, pomůžete dobré věci a snížíte si daňové náklady. Je to pravda?

Správná odpověď je trochu šalamounská: ANO i NE.

Takové odpovědi mívají daňoví poradci připravené v šuplíku nejen na výše položenou otázku. Není to alibismus, jen je to realita a správný výklad daňových zákonů není v mnoha případech jednoznačný.

Pravdou je, že pro fyzické osoby platí následující pravidlo.

Podle § 15/1 zákona o daních z příjmů je tzv. nezdanitelnou částí základu daně dar, je-li poskytnut na zákonem vyjmenované účely. Jedná se o podporu vědy, vzdělání, ochranu mládeže, účely sociální, zdravotnické, humanitární atd.

🙃

Není pravdou, že dar je daňovým nákladem. A musíme si doplnit, že je také limitována výše nezdanitelné části, která sníží základ daně, tj. daňovou povinnost. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Dále nezapomeňte na minimální hodnotu daru. Musí být 2 % ze základu daně anebo alespoň činit 1 000 Kč.

Ne všechny dary proto sníží daňovou povinnost, proto si stačí teoretická pravidla převést do praxe na jednoduchém příkladu.


Fyzická osoba podniká, výdaje prokazuje daňovou evidencí. Poskytla dar místní základní škole ve výši 20 000 Kč. Dar je nedaňovým nákladem.

To je jistě záslužné. Protože za rok 2011 vykazuje poplatník daně z příjmů fyzických osob základ daně jen 100 000 Kč, je zřejmé, že maximálně bude snížen základ daně o 10 000 Kč.


Naším cílem nebylo odradit vás od poskytování darů. Jen jsme vysvětlili vliv na základ daně a zdůraznili, že se nejedná o daňový náklad: Pokud by v předchozím příkladu měl poplatník třeba daňovou ztrátu, celý dar by propadl (ztráta by nebyla vyšší).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.