Dary a povodně

Vytvořeno | 11 června, 2013

Je pomoc v těchto případech daňovým nákladem?

Dar a daňový náklad

Je to velmi jednoznačné, nejedná se o daňový náklad!

Zřejmě se pro zjednodušení bude postupovat pragmaticky:

Na druhé straně, dary poskytnuté k odstranění živelních pohrom (povodní) jsou odčitatelnou položkou od základu daně.


Bude-li mít poplatník daně z příjmů – fyzická nebo právnická osoba – dostatečný základ daně, prostřednictvím odčitatelné položky si sníží částku placené daně. Jako kdyby se jednalo o daňový náklad.


Výše daru

Pro uplatnění této odčitatelné položky platí následující pravidla.


Fyzická osoba má limit minimální výše 2 % ze základu daně nebo dar alespoň činí 1 000 Kč, maximum je 10 % ze základu daně.


Poskytnou-li dar manželé, kteří mají společné jmění, rozhodují si, kdo z nich jakou částku uplatní.


Právnická osoba musí poskytnout minimálně částku 2 000 Kč, maximum je 5 % základu daně (nebo 10 %, je-li například adresátem vysoká škola).


Prokazování

Dar je nutné prokázat. V těchto případech například stačí doložení adresáta vč. potvrzení, že jde o finanční prostředky na odstranění živelní pohromy.

Můžete samozřejmě darovat i majetek, nejen finanční prostředky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *