Dary „daňové“ pro TORNÁDEM postižené spoluobčany

Vytvořil | 13 července, 2021

Nedávná přírodní katastrofa ukázala, že člověk není všemocný, byť nám komunisté tvrdili, že poručí větru, dešti…

Daňové dary

Pokud jste přispěli postiženým právnickým osobám (obcím), nadacím apod. nebo konkrétním fyzickým osobám, je to super… 🙂

A myslete na využití těchto darů jako tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15/1 ZDP.

Naše RADA

Daňové výhody je třeba prokázat.

V uvedených případech zřejmě nebudete mít k dispozici darovací smlouvu, a tak dar doložíte podle Pokynu D-22, páté poznámky k § 15 ZDP:

  • „…dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.“

Dárci Právnické osoby využijí § 20/8 ZDP a také související text v Pokynu D-22.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *