Dary jako daňový náklad

By | 4 června, 2013

Daňový poradce nám nechce uznat dary poskytnuté v roce 2012.

Daňový náklad

Zde zřejmě dochází k nepochopení, protože:

Odčitatelná položka

U právnických osob je limit dán § 20/8 Zákona o daních z příjmů. Zjednodušeně:

  • jeden dar musí být alespoň 2 000 Kč, a
  • max. lze odečíst dary do výše 5 % základu daně (u výjimek do 10 %, třeba pro Veřejné vysoké školy).

🙃

Někdy se opomene zkontrolovat podmínka posouzení:

  • pozice obdarovaného a
  • zejména účel daru.

Logické je, že dar musí být na humanitární a charitativní, vědu a vzdělávání, a jiné obdobné účely.

Proto je vhodné, aby byly k dispozici darovací smlouvy.

One thought on “Dary jako daňový náklad

  1. Dominika

    Aktuální informací k tragickým událostem posledních dní je určitě také to, že bez ohledu na příjemce daru, lze uznat dary na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území české republiky, jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.