DARY snižují Daň

Vytvořil | 12 března, 2019

ANO:

  • Varianta uplatnění „odpočtu“ u darů platí jak pro poplatníky daně z příjmů fyzických, tak právnických osob. 🙂

Fyzické osoby

Dodrží-li podmínky ustanovení § 15/1 zákona o daních z příjmů, odečtou si dar (bezúplatné plnění) jako tzv. nezdanitelnou část základu daně.


Maximálně lze odečíst 15 % ze základu daně.

V tiskopise daňového přiznání DPFO máte k dispozici pro tento účel řádek 46. 🙂


Právnické osoby

Postupují podle § 20/8 ZDP.


Zde je horní hranice darů, které je možné odečíst, 10 % základu daně. 🙂


Naše RADA

Před uplatněním darů si zkontrolujte splnění podmínek:

  • účel (veřejně prospěšný), pozici obdarovaného a minimální limity.

Dar jako takový ale není daňovým nákladem. 🙃


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *