Den D je již tady – jiný než u HR

By | 1 dubna, 2014

Apríl není u daní vtipem…

Podání daňového přiznání

Dnes „musí“ být odevzdána daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob.

Přestože jsme Vás upozornili na způsob výpočtu sankcí, tj. jakoby jejich odklad o pět dnů, doporučujeme všechny procesní úkony ke správci daně provádět včas.

Dodatečné daňové přiznání

Kdyby se přihodila nemilá věc, daňové přiznání byste podali s chybami, napravíte to jednoduše prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

Elektronické aj. podání

A znovu připomínáme jednoduchou radu – nemusíte stát ve frontě na podatelně Finančního úřadu – platně můžete své daňové přiznání zaslat v elektronické podobě.

Audit, Daňový poradce a Hospodářský rok

Samozřejmě jiné termíny platí pro poplatníky:

  • s povinným auditem účetní závěrky podle § 20 zákona o účetnictví,
  • je-li odklad zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem,
  • má-li daňový subjekt účetním obdobím hospodářský rok.

V prvních dvou případech je termínem pro odevzdání přiznání úterý 1. července.

Ve třetím případě se lhůta odvozuje od konce daného hospodářského roku, který je také tzv. zdaňovacím obdobím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.