Den „D“ u daně z přidané hodnoty

By | 24 října, 2012

Skutečně existují termínová omezení u nároku na odpočet DPH?

Podmínky pro nárok

Podle platného znění zákona o DPH je jednou z podmínek pro uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu:

  • „existence Daňového dokladu“.

Rozumí se tím vlastně jeho evidence pro účely DPH u příjemce zdanitelného plnění.

Viz též článek:

Daňový doklad

Daňový doklad („DD“) vystavuje dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, a musí tak učinit zpravidla do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“).

🙃

Proto na otázku odpovídáme, že omezení pro nárok na odpočet jsou v zákoně o DPH uvedena.


Plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím obdržel DD, na kterém je DUZP 30. 9. 2012. Protože byl tento doklad vystaven v souladu se zákonem o DPH („ZDPH“) v říjnu, nemůže příjemce zdanitelného plnění uplatnit nárok na odpočet DPH za třetí čtvrtletí.

Učiní tak až v lednu 2013!


DP k DPH vs. Účetnictví

Bohužel to není jediný problém. Zejména na přelomu kalendářního roku budete mít jiné údaje v účetnictví a v záznamní evidenci pro DPH.


Kdybychom data v příkladu posunuli o tři měsíce, je zřejmé, že:

  • v účetnictví je došlá faktura součástí účetního výsledku hospodaření (a pro daň z příjmů základu daně), ale
  • v daňovém přiznání k DPH se objeví až v prvním čtvrtletí 2013.

Vzniká nepříjemný rozdíl na účtu 343 ve srovnání s podaným daňovým přiznáním.


Buďme optimisty, třeba se zákonodárce zamyslí nad praktickými důsledky tohoto striktního pravidla a některou z novel se vrátíme ke standardnímu způsobu – tj. k podmínce pro uplatnění nároku na odpočet den „D“, kterým je DUZP.

One thought on “Den „D“ u daně z přidané hodnoty

  1. Ji?ina

    Doplňuji, že u dokladů na přijatou úplatu není DUZP okamžikem obdržení daňového dokladu, ale dnem “D” je den, kdy byla přijata úplata (došlo k uhrazení zálohy).

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.