Dlouhodobý drobný majetek a daň z příjmů

By | 19 listopadu, 2011

Na otázku, jak se v daních projeví účtování o drobném majetku, můžeme překvapivě nabídnout stručnou odpověď. Rozhoduje použitá metodika účetnictví.

V titulku jsme vynechali „hmotný a nehmotný“ zcela vědomě, neboť v zásadě platí shodné účetní postupy pro obě kategorie. Pouze je jiný hodnotový limit podle daně z příjmů: částka 40 000 Kč a méně pro drobný hmotný majetek, 60 000 Kč platí pro drobný nehmotný majetek.

Respektive nad tuto hranici musí být takové položky daňově odpisovány, jde o hmotný nebo nehmotný majetek v terminologii zákona o daních z příjmů. Daňovým nákladem budou daňové odpisy stanovené § 26 a násl. ZDP.

🙂

Z uvedeného též vyplývá, že pro drobný majetek jako takový zákon o daních z příjmů žádná zvláštní pravidla neobsahuje, a tak přebíráme údaje zachycené v účetnictví.


Společnost AXA si pořídila v prosinci 2011 program na evidenci objednávek za 26 000 Kč, jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Daňovým nákladem budou položky zaúčtované v účetnictví bez korekce.

Další program na vyhodnocení zakázek za 78 000 Kč je již nehmotným majetkem. Pro daň z příjmů se uplatní daňové odpisy nehmotného majetku.


Daňové odpisy nehmotného majetku upravuje § 32a ZDP.

Proto v příkladu u programu pro hodnocení zakázek nebude ve zdaňovacím období 2011 uznána ani koruna daňového odpisu, neboť se daňový odpis podle ZDP zahájí až v měsíci následujícím po uvedení do užívání. V tomto případě až v lednu 2012.

Účetní odpisy jsou uznaným daňovým nákladem, jak je uvedeno výše a neupravujeme je pro stanovení základu daně z příjmů. Je však vhodné, aby se metodika účtování uvedla přesně ve vnitropodnikové směrnici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.