Dlouhodobý nehmotný majetek

By | 19 listopadu, 2011

Odpisy Dlouhodobého nehmotného majetku zachycené v účetnictví jsou často pro daňové účely reklasifikovány. Podmínky se mnohokrát změnily, proto není tato úprava vůbec jednoduchá.

V každé účetní jednotce nalezneme účetní nebo jiný program a takový Software automaticky nazýváme Nehmotným majetkem (NM). To není zcela přesné, protože jen některý odpovídá § 32a Zákona o daních z příjmů.

účetnictví hovoříme o Dlouhodobém nehmotném majetku (DNM) a doporučujeme prostudovat účetní předpisy, protože obsah této kategorie byl v minulých letech změněn.


Například podle § 6 Vyhlášky nejsou DNM: znalecké posudky, průzkumy trhů, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty systému jakosti, software pro řízení technologií nebo pro fungování zařízení.


Jen výjimečně nám účetní nebo daňové předpisy nabízejí právo volby. Přesto platí, že pro kategorii DNM je účetním jednotkám u některých položek dána možnost výběru vedení. Jako příklad lze uvést technické a energetické audity. Jestli se bude jednat o DNM nebo ne, rozhodne text vnitropodnikové směrnice. A takové rozhodnutí musí respektovat daň z příjmů.

Na dalším příkladu si připomeneme vývoj zákona o daních z příjmů, jak se odpisy nehmotného majetku projeví v základu daně.


Účetní společnosti AXA si sestavila tabulku NM a doplnila si daňová pravidla v souladu s § 32a ZDP. Rozhodující je datum pořízení:

  • Do 31. 12. 2000: DO podle ZDP platného k 31. 12. 2000,
  • V letech 2001 až 2003: ÚO jsou daňovým nákladem, DO neexistují,
  • Od 1. 1. 2004: Daňové odpisy (DO) podle ZDP,
  • Od 1. 1. 2005: DO (zrychlený) podle novelizovaného ZDP,
  • Od 1. 1. 2006: Úprava TZ a zahájení doby odpisování podle ZDP,
  • Od 1. 1. 2008: TZ u NM podle doby uvedené v předmětné smlouvě

Samostatně testujeme Technické zhodnocení (TZ).


Je-li uvedeno, že účetní odpisy (ÚO) jsou daňovým nákladem, není to chybou. Postupujeme totiž podle ustanovení § 24/2/v ZDP.

Ze vzorového příkladu je zřejmé, že  se musí v účetnictví a daních pečlivě sledovat, jaké daňové odpisy budou akceptovány zákonem o daních z příjmů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.