Do daňového přiznání k DPH za první čtvrtletí připravujeme přílohy

By | 24 dubna, 2012

Musíme opravdu pro přenos daňové povinnosti zpracovat dvě samostatné přílohy?

Pozice plátce

Pokud je plátce v situaci, že v daném zdaňovacím období eviduje jednak přijatá zdanitelná plnění a také poskytnutá, která jsou v režimu reverse charge ve stavebnictví, připraví dvě samostatné přílohy. Každá z nich musí být řádně zachycena v záznamní evidenci.

🙃


Uvedená povinnost vyplývá z různých daňových povinností daňového subjektu:

  • jestliže přijímáte taková zdanitelná plnění, jste povinni odvést daň na výstupu (a uplatníte nárok podle běžných pravidel – viz též poznámka na závěr), a
  • u plnění „na výstupu“ naopak daň neodvádíte.

Každá z příloh slouží pro případné křížové kontroly povinnosti plátců, kteří se na konkrétním zdanitelném plnění podíleli.


Nárok na odpočet DPH

Pro uplatnění nároku na odpočet DPH u přenosu daňové povinnosti Vám v tomto případě stačí daňový doklad dodavatele, i když na něm není vyčíslena výše daně z přidané hodnoty.


Na daňovém dokladu dodavatel uvede mimo jiné následující základní informace:

  • že plnění podléhá reverse charge,
  • základ daně, a
  • sazbu DPH.

Doplníte, resp. vypočtete si výši daně z přidané hodnoty sami.


🙂

Nezapomeňte, že nárok na odpočet DPH můžete uplatnit za první čtvrtletí, i když daňový doklad obdržíte až v dubnu. Zde neplatí administrativní nepříjemná podmínka „existence“ daňového dokladu již v předmětném zdaňovacím období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.