Do kdy musíme nahlásit zřízení skupiny pro DPH?

By | 14 září, 2012

Uvažujeme o založení skupiny pro účely DPH.

Skupina a DPH

Nadpis je trochu zavádějící – jedná se o daňový institut, kdy se dva nebo více plátců DPH stanou tzv. skupinou pro DPH. To znamená, že jeden z nich je zastupujícím členem skupiny a například podává daňové přiznání za celou skupinu.

🙂

Zde je patrný rozdíl od sdružení bez právní subjektivity, ve kterém by třeba některý plátce sám nevyvíjel činnost, musel by stále podávat „nulová“ daňová přiznání.

🙃

Skutečně se nesmí zaměnit daňový režim členů sdružení s členy skupiny pro DPH.


Mateřská a dceřiná společnost se rozhodly, že „založí“ skupinu pro účely daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2013.

Přihlášku (oznámení) musí zaslat na místně příslušný finanční úřad do konce října letošního roku.


Pro ostatní daně se nic nemění, daňové subjekty stále existují a mají svá práva a povinnosti.

„Skupina“

Nahlédněte do Zákona o dani z přidané hodnoty, který uvádí parametry členů skupiny, aby bylo vše v pořádku pro založení skupiny pro DPH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.