Do kdy můžeme opravovat účetnictví?

By | 12 listopadu, 2012

Zjistili jsme chyby v účetnictví za minulý rok.

Účetní závěrka

Určitě jste již dávno zpracovali účetní závěrku za rok 2011 a podali daňové přiznání včetně účetní závěrky (výkazy plus příloha).

Dodatečné daňové přiznání

Pokud by se chyba týkala i daní, musíte podat dodatečné daňové přiznání („DDP“) na vyšší daňovou povinnost.

🙂

Je-li nepřesnost ve váš prospěch, tj. nižší daňovou povinnost, DDP podat můžete, ale nemusíte.

Účetnictví vs. DPPO

V účetnictví platí trochu jiná zásada. Jestliže byla závěrka zpracována za rok 2011, do konce letošního roku můžete účetnictví znovu „otevřít“ a zpracovat novou závěrku.

Nejedná se však o mezitímní závěrku – viz článek:


Paní účetní zjistila několik drobných nepřesností. Proto zvolila méně náročnou cestu – opravy zaúčtovala do mimořádných nákladů a výnosů v účetním období 2012.


🙂

Doporučujeme maximální zjednodušení, pokud to lze, „neotvírat“ uzavřená účetnictví. Metodika účetnictví umožňuje drobná pochybení účtovat také na běžné účty.

One thought on “Do kdy můžeme opravovat účetnictví?

  1. Eva

    Od 1.1.2013 se opravy minulých let budou dle novely vyhlášky účtovat na novou rozvahovou položku “A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let” (§ 15a), pokud jsou významné. Mimoto bude nová položka zahrnovat také rozdíly ze změn účetních metod a odloženou daň v prvním roce účtování, která se vztahuje k předchozímu období.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.