Dodanění životního pojištění

Vytvořil | 16 května, 2018

Mezi významné Benefity patří mimo jiné příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění pro případ smrti nebo dožití.

Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti

Jsou-li splněny podmínky § 6/9/p ZDP, příspěvek zaměstnavatele je osvobozen od daně. 🙂

ALE

Dojde-li k porušení podmínek pro osvobození, zpravidla k zániku smlouvy, dochází ke zdanění, „dodatečnému“ 🙃:

  • Příslušná pojišťovna zdaní sama 15% srážkovou daní příspěvky do konce roku 2014 – za posledních max. deset let od okamžiku zániku osvobození (1).
  • Příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem od 1. 1. 2015 se mají zdanit v § 6 ZDP (2).

To znamená, že fyzická osoba obdrží od pojišťovny informaci k zániku smlouvy s tím, že obdržená částka se skládá z:

  • netto sumy, již zdaněné (1), a
  • hodnoty, která se zdaní v příslušném zdaňovacím období (kalendářním roce) – tj. 2.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Částka ke zdanění se uvede na řádku 15 příslušného Potvrzení.


Proto by měl poplatník svého zaměstnavatele informovat o výplatě týkající se zániku pojistné smlouvy, co nejdříve – zdroje uvádějí do konce kalendářního měsíce, kdy k výplatě došlo. 🙃

Tato povinnost by měla vyplývat z podmínek poskytování Benefitů zaměstnavatelem (Směrnice) a smlouvy s Pojišťovnou (součástí příloha, že příspěvek hradí zaměstnavatel).


Nezdanitelná částka základu daně

Jinou situaci představuje dodatečné porušení daňových výhod, nezdanitelné částky základu daně. V těchto případech zákon o daních z příjmů v § 15 přímo uvádí, že poplatník je povinen dodanit původní výhody v rámci tzv. Ostatních příjmů v § 10 ZDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *