Dodatečné DP k dani z nabytí a DPH

By | 28 listopadu, 2017

Již dříve jsme Vás informovali o nálezech NSS a vlivu těchto rozhodnutí na výši daně z nabytí nemovitých věcí. 🙂

Další postup

Podle tiskové zprávy z minulého týdne a navazujícího sdělení:

  • Do základu daně z nabytí nemovitých věcí se DPH nezahrnuje ani v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel a cena sjednaná je včetně DPH

by si všichni, kterých se toto téma týká, měli ověřit svá původní daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a:

  • Podat dodatečná daňová přiznání

„Jakékoliv“ období

Můžeme citovat z tiskové zprávy:

  • „…Pokud k nabytí nemovité věci (obvykle jde o datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí) došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 (tedy i po 1. 11. 2016) a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH….“

Řízení nebylo ukončeno?

Vše zajistí Finanční správa – viz další text:

  • „…Pokud daňové řízení nebylo dosud ukončeno, tj. správcem daně nebyla dosud vyměřena daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce daně sám vyměří poplatníkovi daň podle výše uvedeného postupu. O vrácení případně vzniklého přeplatku na dani si opět může poplatník zažádat….“

Daňový kocourkov Ano, ale tentokrát s dobrým závěrem. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.