Dodatečné náklady

By | 23 září, 2014

Lze dodatečně uznat staré faktury?

Zdaňovací období

Pro daně platí přísná kritéria uznávání daňových nákladů, jedním z nich je tzv. časová souvislost.


Proto v účetním (zdaňovacím) období – třeba kalendářním roce 2014 – nemůžeme uznat faktury, které se týkají předchozích let.


Existuje pouze institut dohadných položek pasivních.


Pokud máme například v účetnictví na účtu 389 k 31. 12. 2013 vytvořenu dohadnou položku na dosud nevyúčtované služby, došlá faktura (a zaúčtovaná) v letošním roce, je daňově účinná.

Dohadná položka je 100 000 Kč, faktura došlá na 110 000 Kč (v úrovni bez DPH), je skutečně částka 10 000 Kč daňovým nákladem roku 2014.


Dodatečné daňové přiznání

Jinak je nutné podat dodatečné daňové přiznání (“DDP”) k dani z příjmů právnických osob, chceme-li staré faktury uznat. Prostřednictvím DDP snížíme původní základ daně konkrétního zdaňovacího období.

Daň z přidané hodnoty

U daně z přidané hodnoty je situace mnohem jednodušší.

“Dodatečně” uplatníme nárok u “starých faktur” (daňových dokladů) v běžném daňovém přiznání, jde-li o standardní přijaté zdanitelné plnění s plným nárokem na odpočet daně.

Pro daň z přidané hodnoty platí časový test 3 roky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.