Dodavatel nám nesdělil na daňovém dokladu sazbu DPH?!

By | 27 dubna, 2012

Asi Vás titulek vyděsil, je to však běžná praxe některých obchodních partnerů u reverse charge.

Daňový doklad

Další na první pohled nesrozumitelný závěr by mohl vzniknout nepochopením, že se jedná o daňový doklad pro přenos daňové povinnosti („PDP“), reverse charge ve stavebnictví, přestože na dokladu není vyčíslena výše daně z přidané hodnoty.

Reverse charge

Je to pravdou, neustále se objevují plátci, kteří s novým systémem neúspěšně zápolí, nebo ho sabotují.


Pokud plátce „A“ poskytuje jinému plátci „B“ stavebně montážní práce zařazené v CZ-CPA 41-43, má postupovat následujícím způsobem:

  • vystaví daňový doklad,
  • na kterém uvede, že se jedná o PDP,
  • sdělí sazbu DPH.

Ale daň nevypočítá, protože ji ani na výstupu neodvádí.


🙂

Pokud by Vám dodavatel sazbu daně z přidané hodnoty nesdělil, dostává Vás do prekérní situace. Za určení sazby je samozřejmě odpovědný poskytovatel služby.


Příjemce plnění DPH vypočítá, odvede daň na výstupu a při splnění obecných podmínek má nárok na odpočet daně.


Znovu připomínáme, že nárok na odpočet DPH uplatníte bez ohledu na to, kdy jste daňový doklad obdrželi – resp. podle data uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“)

U reverse charge neplatí omezení „existence“ daňového dokladu v daném zdaňovacím období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.