Dodržuje AirBnB zákony?

Vytvořil | 23 dubna, 2019

Na tuto, byť důležitou otázku týkající se partnerů v České republice, přesnou odpověď neznáme. 🙃

Změna daňové pozice českého subjektu

Problém souvisí s případy (viz dotaz), kdy se tuzemská osoba zaregistruje jako plátce nebo identifikovaná osoba.

Co tvrdí zahraniční dodavatel:

„Předmět: Ověření DIČ Evropské unie bylo úspěšné

Úspěšně jsme ověřili tvé EU DIČ [CZ…]. Tvůj status plátce DPH bude uplatněn u nových rezervací, u kterých do budoucna už DPH účtovat nebudeme.

Jelikož tento status nelze aplikovat u již ukončených rezervací, DPH přidanou k našim servisním poplatkům bude účtována u minulých a již přijatých rezervací.

Budeme pravidelně kontrolovat status ověření tvého EU DIČ. Pokud nebudeme moci tvoje číslo ověřit, budeme tě informovat a poskytneme ti více podrobností k provedení nového ověření.“

Zdanění v ČR

Nemáme podklady (informace) pro posuzování postupu “dodavatele” služeb, AirBnB. Tvrdí, že za NEpovinnou osobu (NEregistrovanou) k DPH odvádí. U partnerů registrovaných nikoliv.


ALE určitě je problém  u domluvených akcí a vzniku registrace k dani z přidané hodnoty (plátce nebo Identifikovaná osoba), neboť je otázkou, kdy je den D – zde zřejmě vzniká nesoulad a není jasné, proč nelze respektovat okamžik, k němuž se český subjekt registruje. 🙃


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *