Dohadné položky a daň z příjmů

By | 4 července, 2013

Účtování dohadných položek (ne)má vliv na základ daně z příjmů.

Základ daně z příjmů

U účetních jednotek, tj. především poplatníků daně z příjmů právnických osob, odvozujeme základ daně z příjmů PO z účetní závěrky.

Dohadné položky

Naplnění jednoho ze základních účetních principů, zabezpečení časové a věcné souvislosti, přestavují dohadné položky účtované jako:

  • aktivní, zpravidla do výnosů, a
  • pasivní, souvztažně nejčastěji do nákladů.

Dohadná položka musí být podložena kvalifikovaným odhadem, ale je to opravdu „odhad“, a tak je vnímána účetnictvím a daně to musí respektovat.


V závěrce za rok 2012 je zaúčtována dohadná položka pasivní na energie ve výši 200 000 Kč (bez DPH). Je-li skutečnost –  opět bez DPH – třeba A) 220 000 Kč (více) nebo za B) 180 000 Kč (méně), daňový náklad roku 2012 není zpochybněn.


Rok 2013

A v dalším účetním obdobím jsou uznané náklady nižší („A“) nebo vyšší („B“).

🙂

V žádném případě nepodávejte dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.