Dohadné položky a daně

By | 9 prosince, 2014

Jaký mají vliv na základ daně?

Účetnictví vs. Daň z příjmů

Základ daně z příjmů přebírá účetní výsledek bez úprav podle § 23/1 Zákona o daních z příjmů, pokud není přímo v ZDP stanoveno jinak.

🙂

Pro dohadné položky není žádné omezení v ZDP uvedeno.

Proto si můžeme uvést jednoduchý příklad.


V roce 2013 byly k rozvahovému dni 31. 12. zaúčtovány následující dohadné položky pasivní:

  • energie, MD 503/D 389, 120 000 Kč,
  • právní služby, MD 518/D 389, 100 000 Kč.

Faktury došlé byly zaúčtovány v roce 2014:

  • na energie činila faktura 100 000 Kč,
  • od právníků byla 120 000 Kč.

Oba rozdíly, snížení nákladů u energií a naopak zvýšení u právních služeb, jsou daňově účinné v účetním období 2014.


Účetní operace

Jedná se skutečně o účetní operace roku 2014, které pro daň z příjmů nijak neupravujeme.

Také v letošním roce nezapomeňte během účetní uzávěrky zaúčtovat „nové“ dohadné položky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.