Dohadné položky v závěrce

Vytvořeno | 5 února, 2014

Musíme o nich účtovat?

Rozvahový den a účetní závěrka

Je-li rozvahovým dnem 31. prosinec 2013, k tomuto termínu musíme „vše“ zaúčtovat.

🙃

Základní účetní principy nám ukládají tuto povinnost, zjednodušeně: náklady i výnosy je třeba alokovat do příslušného účetního období.

Dohadné položky

Jedná se o:

  • aktivní, nebo
  • pasivní

dohadné položky, kterými zařadíme do účetnictví informace, o nichž nevíme sice vše, ale představují pohledávky nebo závazky.

ANO – musíme…!

V účetnictví musí být zaúčtovány a nezapomeňte, že zpravidla ovlivňují i základ daně z příjmů.


Účetní jednotka očekává faktury od právníků a za vánoční besídku. První z nich se zaúčtuje na MD 518 a je daňově účinná, druhá na MD 513 a je nedaňová.

Jde o odborný odhad výše faktury, souvztažným účtem je D 389.


Plátce DPH

Samozřejmě účtuje hodnoty v úrovni bez DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *