Dohody o provedení práce a DPFO

Vytvořeno | 15 prosince, 2015

Je zde možná optimalizace

Srážková daň

Je samozřejmě velmi oblíbená, protože:

  • srážku provádí plátce daně,
  • a příjemce již „nic“ neřeší, dostává netto příjem a nemá žádné daňové povinnosti.

Optimalizace

Zákon o daních z příjmů navíc nabízí zajímavou možnost optimalizovat daňovou povinnost fyzickým osobám.


Fyzická osoba má v roce 2015 několik dohod o provedení práce. Dále pronajímá rodinný dům, jedná se o příjmy podle § 9.

Dílčí daňový základ z § 9 ZDP není vysoký, a tak fyzická osoba ani nevyužije všechny slevy na dani.

Proto do daňového přiznání zařadí také Dohody o provedení práce – srážková daň se stává de facto zálohou a může inkasovat přeplatek na dani.


Samozřejmě musí mít fyzická osoba příslušné doklady potvrzující provedené srážky daně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *