Doklady a Reverse charge

By | 19 září, 2013

Připravujeme daňové přiznání a opět nám schází daňové doklady k PDP.

Přenos daňové povinnosti

Problém související se zpracováním daňového přiznání, když má příjemce zdanitelného plnění povinnost odvést DPH – reverse charge – se pravidelně opakují.

🙃

Problém je způsoben tím, že dodavatel, protože DPH neodvádí, je laxní při vystavování a odesílání daňových dokladů.

Daňový doklad

Opravdu musíme mít včas k dispozici daňový doklad od dodavatele, aby byla řádně splněna povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu.

🙂

Trochu tento problém zlehčíme.


U reverse charge totiž neplatí obecná podmínka pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu:

  • existence daňového dokladu.

Máte-li automaticky nárok na odpočet DPH, je výsledek v daňovém přiznání neutrální.


Je-li však přijaté zdanitelné plnění v režimu krácení nároku na odpočet DPH (použito například pro osvobozené plnění), časový posun – uvedení konkrétního plnění až v dalším daňovém přiznání, je nepříjemný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.