Dokoupení licencí

By | 21 července, 2016

TZ nebo ne?

HW vs. SW

První problém se týká propojení hardwarového zařízení se softwarem.

Je možné k serveru zařadit také trvalou licenci?


Domníváme se, že běžný software spíše nepatří přímo k hardwarovému zařízení.


Praxe je poměrně benevolentní a často se software, resp. základní operační systém ponechává u pořizovací ceny počítačů apod.

Licence programu

Druhý dotaz se týká licencí, které umožňují používat daný program pro více zaměstnanců.


Jestliže společnost pořídí licenci, jedná se tedy o „samostatný“ nehmotný majetek („NM“) a daňové odpisy se uplatní podle typu smluvních podmínek – viz § 32a ZDP.

Není-li překročena částka 60 000 Kč, jde o drobný nehmotný majetek a pro daně platí účetní odpisy (jsou daňovým nákladem).

Jsou-li dokupovány další licence, teoreticky se může jednat o a) technické zhodnocení původního NM, třeba i drobného, b) další NM.


🙂

V případě, že se jedná o nezávislé licence, které nepředstavují technické zhodnocení – UpGrade podle bodu a), lze podle našeho názoru účtovat o „dalším“ nehmotném majetku, zde například v časovém rozlišení nebo drobném nehmotném majetku jednotlivé licence (účetní odpis).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.