Doplacené zákonné pojistné

Vytvořeno | 4 prosince, 2014

Lze tuto skutečnost využít pro daně?

Úpravy základu daně

Při zpracování daňového přiznání je nejsložitější úprava účetního výsledku na základ daně, která souvisí s účtováním jen v rozvaze.

Typickým příkladem je právě dodatečně uhrazené zákonné pojistné.

2013/2014

Jde o návaznost zpravidla dvou zdaňovacích období.

Pro zákonné pojistné na důchodové pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění), resp. jeho uznání jako daňového nákladu platí, že musí být uhrazeno do konce měsíce následujícího po zdaňovacím období.


V daňovém přiznání za rok 2013 nebylo uznáno zákonné pojistné ve výši 200 000 Kč, protože úhrada proběhla až v březnu 2014.


🙂

V letošním roce je účtováno pouze v rozvaze, ale doplacené pojistné uvedeme na řádek 111 a snížíme základ DPPO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *