Dotazník k DPPO

By | 2 března, 2015

O co se vlastně jedná?

Cena obvyklá

Od nepaměti existuje v Zákoně o daních z příjmů ustanovení pro testování ceny obvyklé a případné navazující úpravy základu daně z příjmů, ať už fyzických nebo právnických osob.

To znamená, že spojené osoby, definované v § 23/7 ZDP, musí uskutečňovat transakce za obvyklých podmínek, aby nedocházelo ke krácení daně.

Převodové ceny

Nový dotazník, povinná příloha k tiskopisu DPPO, míří na testování souvisejících převodových cen u právnických osob.

Koho se Dotazník týká?

Dotazník bude muset zpracovat a přiložit k daňovému přiznání poplatník, který splní jednu ze tří podmínek níže uvedených:

  • Ad 1) Rozvaha brutto 40 000 000 Kč, obrat 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců 50.

a současně

  • Ad 2) Zahraniční osoba spojená, daňová ztráta a uskutečněná transakce se spojenou osobou, investiční pobídky.

Kontrolujeme parametry za kalendářní rok 2014, proto doporučujeme podrobně nastudovat novou přílohu včetně pokynů k vyplnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.