Dozvěděli jsme se, že pro odpis pohledávek platí nová pravidla?

Vytvořeno | 7 května, 2012

Jde nám o uznání účetního odpisu nedobytné pohledávky pro daň z příjmů.

🙂

Máte pravdu, a pro mnohé z nás je jistě překvapením, že novela zákona o daních z příjmů účinná od letošního roku podmínky nezpřísnila, právě naopak.

Účetní odpis

Pokud je zaúčtován účetní odpis pohledávky, zpravidla operací MD 546/D 311, na řadu přichází daňové posouzení, testujeme, jestli se může jednat o daňový náklad.

Obecné podmínky

Základním předpokladem je podle zákona o daních z příjmů, že se při vzniku pohledávky účtovalo do výnosů a tento výnos byl součástí základu daně z příjmů (zjednodušeně: pohledávka byla zdaněna).

Dále platí několik doplňujících podmínek, například je daňově účinný odpis pohledávky při zrušení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka, zanikne-li dlužník bez právního nástupce apod.

Novela ZDP 2012

Zmírnění se týká ustanovení, které podmiňovalo daňový odpis právem tvořit daňové opravné položky podle zákona o rezervách („ZoR“).

Nově to není limitující, jestliže byla odepsána pohledávka s dobou splatnosti do 6 měsíců nebo při vzniku byla se jmenovitou hodnotou více jak 200 000 Kč, přestože nebyly činěny právní kroky k vymáhání – pro obě takové pohledávky platí totiž obecně podle ZoR, že není možné tvořit daňové opravné položky.


Společnost AXA eviduje pohledávku ve výši 220 000 Kč, nejsou splněny podmínky pro tvorbu daňové opravné položky. To neznamená, že je a priori zakázáno daňové uznání případného jednorázového účetního odpisu této pohledávky.


Jedná se však o složitější kauzy, proto je doporučujeme konzultovat s daňovým poradcem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *