DPFO a slevy na dani

By | 15 března, 2016

Prý se chybuje…

Tisková zpráva

K dispozici je aktuální tisková zpráva, podle které poplatníci chybují v elementárním zohlednění slevy na dani.

Sleva na manžela/ku

Je určitě zajímavá, neboť činí 24 840 Kč!

🙃

Ale podmínkou je, že nesmí mít – většinou jsou doma s dětmi ženy – manželka tzv. vlastní příjmy. A to nad hranici 68 000 Kč.

Co (ne)patří do „vlastních příjmů“ mimo jiné specifikuje Pokynu D-22.


Citujeme příklad daňové správy:

„Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplacené zaměstnanci za prosinec 2015 až v lednu 2016, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2015. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2016, se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2016.“


Nepodceňujte tedy přípravu svých daňových přiznání.

Při kontrolách správa daní spolupracovala s úřady práce, zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.