DPH a časový test u nemovitostí

Vytvořeno | 19 dubna, 2017

Reagujeme na doplňující dotaz k předchozímu článku. Jestli si Kupující pořídí nemovitost s DPH/🙃 nebo bez DPH/🙂 je samozřejmě velký finanční rozdíl.

5letý časový test

Zjednodušeně platí, že prodej nemovitosti je osvobozen od DPH po pěti letech podle § 56/3 zákona o DPH.


Dojde-li však k tzv. podstatně změně u stavby, startuje běh nové pětileté lhůty.


Podstatná změna

Co je takovou změnou? Názor Finanční správy, který doporučujeme respektovat, naleznete v Pokynu GFŘ.

Vraťme se ke konkrétnímu dotazu.


Citujeme:

„…zmiňovaný Pokyn GFŘ na straně č. 16 (odstavec dole) zmiňuje, že pokud není vydávána kolaudace, nebo souhlas s užíváním stavby… nejsou podmíněny vydáváním stavebního povolení či ohlášení stavby) tak se nebude jednat ani o podstatnou změnu stavby… v tomto případě není rozhodující, kolik finančně stálo zhodnocení…“.


ANO i NE…

Na první pohled je řešení správné.


Finanční správa však považuje za podstatnou změnu i jiné stavební úpravy, přestože nebyl kolaudační souhlas, resp. byl úkon „ohlášení“. Citujeme:

  • které podléhají udělení kolaudačního souhlasu nebo ohlášení a zároveň finanční hodnota takové stavební úpravy dokončené stavby… musí přesáhnout 50 % zjištěné ceny nebo 50 % směrné hodnoty…“.

Stavební zákon

Kdy není nutné pro stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce stavební povolení ani ohlášení je uvedeno v § 103 Stavebního zákona.

🙃

Pokud měly být úkony klasifikované zákonem o DPH pro start nové lhůty provedeny, ale „pouze“ nebyly učiněny (SÚ je provede třeba dodatečně… po „nahlášení“ od kontroly FÚ), jsou pravděpodobně naplněny znaky pro nový časový test.

Jeden komentář k “DPH a časový test u nemovitostí

  1. Paní Veronika Post author

    Paní Veronika
    Realitka – plátce DPH – zprostředkovala prodeje podílu družstevního bytu mezi družstvem (plátce DPH) a FO (osoba nepovinná k dani). Maji fakturovat provize s DPH nebo bez? Já si myslím s DPH, ale klient si nasel par. 54 zákona o DPH odst. 1 písm. a) a tak jsem znejistěla. Děkuji.
    ADKA
    Skutečně jde o plnění osvobozené od DPH – více v článku publikovaném v úterý 21. ledna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *