DPH a dohadné položky

By | 5 listopadu, 2012

Jaké platí vazby mezi daní z přidané hodnoty a účetnictví?

DPH + UCE + ZDP

Tak by mohla znít některá z dalších knih v ediční řadě Daně pro každého… Propojení daně z přidané hodnoty, účetnictví a daně z příjmů je nejvíce komplikované. Potvrzuje to také dotaz v titulku článku.

Dohadná položka

Zpravidla účtujeme dohadné položky (aktivní a pasivní) k rozvahovému dni. Viz též článek:

Samozřejmě ovlivňují základ daně z příjmů. Na druhé straně, většinou je souvztažným účtem nákladový účet. Proto je zachytíme v úrovni bez daně z přidané hodnoty.


V loňském roce jste marně čekali na fakturu od právní kanceláře. Zaúčtovali jste MD 518/D 389, částku 100 000 Kč – hodnotu bez DPH!

Faktura došla po závěrce, činí 110 000 Kč plus DPH. Do nákladů, na účet MD 518 zaúčtujete 10 000 Kč, které jsou daňovým nákladem roku 2012.


A nárok na odpočet DPH?

Uplatníte ho podle daňového dokladu. Předpokládáme, že den uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“)bude třeba dubnový. (Neřešíme, jestli dodavatel této služby postupoval plně v intencích ZDPH.)

Nárok tak oprávněně uvedete do příslušného zdaňovacího období podle DUZP (a nezapomeňte na podmínku „existence daňového dokladu“). Viz článek:

Dohadné položky jsou většinou nezávislé na dani z přidané hodnoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.