DPH a pronájem pracovníků

By | 27 července, 2017

Možná mnozí přehlédli jeden z bodů novely zákona o DPH. 🙃

Další reverse charge

Nově platí s účinností od 1. 7. 2017, že plátce je povinen u poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci:

  • použít režim přenesení daňové povinnosti.

K dispozici je též Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017.


Novinka se však netýká „jiného“, než výše uvedeného poskytnutí pracovní síly.


Podvody u pronájmů pracovníků

Finanční správa navíc publikovala upozornění na skutečnosti, že se u pronájmu pracovní síly jako takového, vyskytuje jednak mnoho nejasností, ale též podvodů.

Doporučujeme Vám, pokud se Vás tato problematika týká, konzultovat celou záležitost s daňovým poradcem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.