DUZP u služeb

By | 19 června, 2013

Je rozdíl u DPH, povinnostech a právech u služeb?

DUZP a zboží

V konkrétním článku se tazatel dočetl, jak funguje den uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) u dodání zboží v tuzemsku.

Dotaz zní – jak je to u služeb?

Základní pravidla platná pro:

 • povinnost přiznat daň na výstupu („prodávající“), a
 • právo nároku na odpočet daně na vstupu („kupující“),

jsou shodná.

Den D

Přesto existuje jedna zásadní výjimka – DUZP je u běžných služeb podle zákona o DPH stanoven ke dni:

 • jejího poskytnutí, nebo
 • vystavení daňového dokladu.

Poradenská firma v souladu se smlouvou vystavuje daňové doklady na poskytované služby vždy k 1. dni daného měsíce. Tento den je DUZP pro účely daně z přidané hodnoty bez ohledu na skutečnost, že ještě žádné porady neproběhly.


Daňový doklad je tak v pořádku, i když služba ještě nebyla provedena! Máte nárok na odpočet DPH.

2 thoughts on “DUZP u služeb

 1. Pan Jindřich

  Dobrý den pane inženýre,
  rád bych měl dotaz k vašemu výše uvedenému článku týkající se DUZP a vystavování daňových dokladů u služeb. Mohla by firma, která poskytuje přepravní služby (nákladní doprava) vystavit daňový doklad dříve, než dojde k poskytnutí služby, resp. k jejímu ukončení? Je podmínkou vystavení dřívějšího daňového dokladu smluvní ujednání? Nebo mohu dokonce vystavit daňový doklad ještě dříve před započetím provedené služby?

  Reply
 2. ADKA

  DUZP (Den uskutečnění zdanitelného plnění) je přesně popsán v zákoně o DPH, v § 21, pro běžné služby v § 21/4/a. Proto je ve Vašem případěmožné, aby DUZP bylo dříve, než je služba uskutečněna: “…datum jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu…, a to tím dnem, který nastane dříve”. O DUZP rozhoduje ten, kdo službu poskytuje/daňový doklad vystavuje – podle ADKA není nutný souhlas obchodního partnera.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.