DUZP u zboží

By | 14 června, 2013

Kdy musíme odvést daň z přidané hodnoty při prodeji zboží?

DUZP

Nejedná se o žádné zaklínadlo – ale zkratku pro den uskutečnění zdanitelného plnění – tj. okamžik, ke kterému vzniká povinnost přiznat daň na výstupu.

Samozřejmě neodvádíme daň z přidané hodnoty k tomuto dni, ale jsme povinni uskutečněné zdanitelné plnění zařadit do zdaňovacího období, v němž se plnění objeví podle dne D – DUZP.

Zboží

Dotaz se týká konkrétní situace, když prodávající podmiňuje přechod vlastnictví až ke dni úplného zaplacení.

Pro účely daně z přidané hodnoty je však rozhodující „ekonomické vlastnictví“.


Prodávající dodal zboží dne 13. 6. 2013 s doložkou v kupní smlouvě, že vlastnictví k předmětu prodeje přechází právě až po zaplacení celé kupní částky.

Kupující však může se zbožím nakládat, jako kdyby byl jeho vlastníkem. Proto je DUZP 13. června 2013.


Kupující – měsíční plátce DPH – má samozřejmě, splní-li všechny obecné podmínky, právo uplatnit nárok na daň na vstupu za zdaňovací období červen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.