EET a Zahradníci

By | 9 května, 2017

Strašidlo „EET“ obchází Českou republiku. Vysoce kvalifikovaní odborníci Celní správy doslova běhají po České republice, aby zkontrolovali formální náležitosti fungování EET a ukládají se zbytečně pokuty. 🙃

Buďte v pohodě…

V klidu podnikejte. dodržujte zákon o EET. Podívejme se na následující dotaz fyzické osoby.


Poplatník daně z příjmů fyzických osob – pan Zahradník – řeší své povinnosti k EET, resp. jestli musí zahájit evidenci třžeb, když má zahradnictví.


Teorie – fyzická osoba:

Samozřejmě řešíme jen a jen příjmy v hotovosti.

„Minoritní příjmy“

Zřejmě ve výjimečných případech, opravdu bude záležet na konkrétních podmínkách, by mohla také u pana Zahradníka – podnikatele – být registrace k EET odložena na příští rok.


Podmínkou je, že:

  • hlavním předmětem aktivit pana Zahradníka není nákup zboží od třetí strany a následný prodej tohoto zboží, tj. tvoří „vedlejší/minoritní“ příjmy, jak jsme již několikrát vysvětlovali….
  • a co je hlavní činností: Tu představuje “vlastní výroba”… 🙂

Využije se v tomto případě stanovisko uvedené v Pokynu.

Ale Finanční správa stále mění své názory. Budiž příkladem naprostý chaos u spolků… 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.