EET a zbytečné kontroly

By | 29 listopadu, 2017

Ani po roce fungování EET, v pátek je první výročí…, nebyly opraveny hrubé chyby zákona a Pokynu Daňové správy. 🙃

Formální úpravy

Pouze kosmetické změny jsou k dispozici v Pokynu 3.0 ze dne 11. 7. 2017 (viz níže), který ani není uveden v přehledu „Aktualit“ na serveru Finanční správy týkajících se problematiky EET.

Kontroly administrativních nedostatků

Buďte opatrní při kontrolách EET.


Nejedná se pouze o nechvalně známé nesmyslné sankce za cedulky.


„Analýza dat“

Údajně metodici analyzují data z EET, což je matoucí – kdyby si přečetli ustanovení § 6, odst. 2 zákona o EET a další, věděli by, že platí následující:

  • Účtenka je jen a jen dokladem potvrzujícím inkaso finančních prostředků a nemá a nemůže mít přímou návaznost (vypovídací schopnost) pro daň z příjmů nebo daň z přidané hodnoty!

Administrativní chyby

Daňová správa, jak potvrzují zkušenosti z praxe, se soustředí na drobné administrativní omyly v EET.

Soutěž FÚ

Bohužel kontroloři „soutěží“, jak též potvrdilo vedení daňové správy (viz HN/27. 11. 2017), kdo nalezne více formálních pochybení… 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.