EET patří do koše…

By | 5 listopadu, 2020

Správně mělo dojít ke zrušení tohoto nesmyslného projektu, který nás všechny připravil o několik miliard (stovky nových úředníků, nákladné programové a hardwarové zajištění…). 🙃


Kontroly? ANO…, ALE

Finanční správa má totiž dostatek jiných nástrojů, jak efektivně kontrolovat daně…


INFO FinS

Odkazujeme Vás na aktuální sdělení k “odkladu” EET do konce roku 2022!

Citujeme:

  • “Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1.května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k datu 1.ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.”

Naše RADA

Je vskutku zbytečné se další dva roky elektronickou evidencí zabývat.


Vypněte si jakékoliv odesílání údajů na web Finanční správy. 🙂


Jen si zajistěte ochranu dat aj.:

  • “…Některé povinnosti poplatníkům i nadále zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu). Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb v šestiměsíčním období, tedy v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022…”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.