EET šílenství začíná…

By | 30 ledna, 2017

Podle publikovaných údajů se má do režimu EET dostat od 1. 3. 2017 dalších 250 000 poplatníků. V mnoha případech ale NIKDO neví, KDO a KDY do EET ve skutečnosti patří. 🙃KOCOURKOV v EET dokumentují mediální kauzy spolků Hasičů aj.

Pomůžeme Vám… 🙂

Na BLOGu již nyní najdete na tři desítky článků k EET, v nichž se řeší základní problémy, nabízíme též několik Tipů, jak se vypořádat s úskalím Zákona o EET i se svévolnými výklady Finanční správy.


Vraťme se k Hasičům, je-li spolek „veřejně prospěšným poplatníkem“ (viz mj. § 146 Občanského zákoníku, nikdy 🙂 se nemusí registrovat k EET podle § 12/3/h ZEET, jestliže vykazuje „…tržby…z drobné vedlejší podnikatelské činnosti…“.


Výklady Finanční správy

Správně se v Pokynu k EET uvádí, že se musí toto kritérium „…posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu…“.

V dalším textu se objevuje rozpor, neboť si Finanční správa pro zjednodušení stanovila limity drobné vedlejší činnosti:

  • 175 000 Kč příjmů/výnosů,

nebo

  • méně než 5 % celkových příjmů/výnosů,

s tím, že se testují hodnoty za předchozí kalendářní rok.

🙂

Prostudujeme-li si podrobně platné znění Zákona o EET, měli bychom dospět k závěru, že EET se v 99 % případů žádných spolků netýká. Jen málo z nich se opravdu zabývá podnikáním.

🙃

Bohužel informace předkládané FS v médiích jsou nepřesné a zavádějící.

One thought on “EET šílenství začíná…

  1. Dotaz na BLOGu

    Prosím upřesněte, jak je to ve skutečnosti se spolky, když daňová správa požaduje registraci k EET – v březnu totiž organizujeme hasičský bál.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.