EET smutné výročí

Vytvořeno | 1 prosince, 2017

Dnes je tomu přesně rok, co byla odstartována první etapa EET. Výsledky jsou tristní… 🙃

SEDM hříchů…

Vybrali jsme jen namátkou sedm příkladů, proč je plošné zavedení elektronické evidence tržeb chybné.

Fyzické osoby (1)

V rozporu se zákonem, byť to je v řadě případů výhodné, je v Pokynu nabídnuta fyzickým osobám možnost odložení startu EET do dalších etap. Podmínkou je splnění parametrů pro tzv. minoritní činnost – stále však není výklad precizní a omylem se dovozuje zahájení on-line evidence třeba k 1. lednu…

Kontroly (2)

Kontroly se zvrhly na šikanování za drobné formální pochybení a sankce jsou astronomické. Viz známé kauzy cedulky

Právnické osoby (3)

Pokyn nerespektuje zákon o EET a nutí spolky – veřejně prospěšné poplatníky – k „registraci“, aniž by pro to byly zákonné důvody…

Sleva pro Fyzické osoby (4)

Jde o klasický trik/podvod na občany/voliče. Sleva není pro právnické osoby a je nesmyslně limitována pro fyzické osoby…

Účtenková loterie (5)

Další neúčelně vynaložené výdaje na administrativní aparát…

Výjimky (6)

Snaha zachovat si tvář je komická, na vánočních trzích prý budou mrznout jen prodavači kaprů, ostatní prodejci nikoliv. Vzpomeňte si na „nové“ přístupy ke stánkovému prodeji, resp. kdy stravovací služba najednou není službou…

Zákony neplatí (7)

Viz předchozí body, chyby v zákoně a pokynu (v němž dochází k porušení platné právní normy) nebyly stále opraveny…


Nejsmutnější je závěr.


Ekonomika „projektu“

Je ztrátová, vyšší příjmy do státního rozpočtu jdou na vrub ekonomiky jako takové (publikované údaje daňové správy týkající se EET jsou zkreslené).

Jak se řídí firma?

Efektivita daňové správy v oblasti EET: režijní náklady vs. vyšší výběr daní, je pod hladinou standardních parametrů.


Lze odhadnout roční ztrátu na částku vyšší než jedna miliarda.


Přitom stačilo proškolit několik desítek specialistů, kteří by se zaměřili na vybrané oblasti… A cíle by bylo dosaženo efektivní cestou. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *