Elektronické podání: ANO i NE

By | 5 března, 2015

Daňový portál a písemná podoba podání

Elektronické podání

Jak vyplývá z posledního vývoje diskusí a zejména „korekce“ zákona publikovaným (ale nepodepsaným) sdělením Generálního finančního ředitelství, zákony – když se „domluvíme“ – v České republice neplatí.

Daňový řád

Stanoví jednoduché přísné pravidlo.

Podání elektronickou formou podání je podle § 72/4 DŘ. Vyplníme-li tzv. E-tiskopis a dodatečně písemně podání do pěti dnů (§ 71/3 DŘ), je sankce minimálně 2 000 Kč, přestože správa daní má všechny potřebné informace.

🙂

Ale vše je jinak… Už jsme vás informovali, zákon nemusíme v letošním kalendářním roce dodržovat.  Raději citujeme ze Sdělení GFŘ:

„Ke splnění povinnosti učinit vybrané podání elektronicky lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portále

(https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces)

Pokuta ve výši 2 000,- Kč (§ 247a odst. 2 daňového řádu) bude uložena v případech, kdy jedinou vadou podání je nedostatek elektronické formy ve smyslu § 72 odst. 4 daňového řádu, a zároveň se jedná o některý z typů podání uvedených v „Seznamu podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 daňového řádu“

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/uredni-desky).

U podání uvedených v tomto seznamu nebude tedy nedostatek elektronické formy považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady.
Pokud se nejedná o některý z typů podání uvedených v citovaném seznamu, bude nedostatek elektronické formy považován za vadu podání, k jejímuž odstranění ve stanovené lhůtě správce daně vyzve osobu, která podání učinila. V tomto případě se pokuta ve výši 2 000,- Kč neuloží. Pokud však nedojde k nápravě vady ve stanovené lhůtě, bude takové podání považováno za neúčinné (tedy se na ně bude hledět, jako by nebylo vůbec podáno).“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.