Elektronické podání (bez) sankce?

By | 7 srpna, 2017

Podle daňového řádu je povinností mnoho podání učinit pouze elektronickou formou (datovou zprávou). Nesplní-li daňový subjekt svou povinnost, je sankcionován. 🙃

Zmírnění sankcí od 1. 8. 2017

Pro podání:

  • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a
  • Přiznání k dani z nemovitých věcí

jinak, než povinně elektronicky, bude poplatník nejdříve vyzván ke správnému podání. 🙂

Sankce

ANO, bude, pokud poplatník chybu neopraví. 🙃

Co se podává elektronicky?

Citujeme z materiálu Finanční správy:

  • Výhradně elektronicky (datovou zprávou) podávají řádná a dodatečná daňová přiznání, přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, hlášení a vyúčtování ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem“

Plátci DPH

Připomínáme, že elektronické podání je automatické u plátců DPH, ať už jde o fyzické nebo právnické osoby.


Daňový portál

Velmi často – a je to rozumné – je podání uskutečněno přes Daňový portál.

Alternativou je odeslání datové zprávy z datové schránky. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.