Elektronické podání všechno je jinak…

By | 3 března, 2015

Zákony opět neplatí…

Daňová správa a zákony

Novela Daňového řádu („DŘ“), která si vytkla cíl „vše bude podáváno elektronickou formou“, se nepovedla, informovanost veřejnosti byla a je mizivá – ale sankce 2 000 Kč za každé dílčí formální pochybení podle DŘ platí.

🙂

Dále uvedená informace GFŘ jen potvrzuje hlubokou krizi současného vedení daňové správy, které je zcela zaujato realizací politických proklamací vedení MF a daňová praxe (správa daní a daňové subjekty) na to každý den doplácejí.

Povinné elektronické podání: NE!?

Dne 24. února 2015 – na poslední chvíli před termínem podání DP k DPH – Generální finanční ředitelství změnilo svůj názor…

Byl mimo jiné publikován následující text (uvádíme pouze část):

„S ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR, s ohledem na základní zásady správy daní, zejména zásady přiměřenosti, spolupráce a vstřícnosti, po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu má podobu datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva je v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu.“

🙂

Můžeme se radovat, že přijaté zákony a dřívější informace (sdělení GFŘ) neplatí?

Jen se smíšeným pocity.

Kdoví, co se dozvíme příště. Ze které části nějakého daňového zákona si správa daní udělá trhací kalendář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.