Elektronické podání…

By | 24 dubna, 2014

Dotazy na toto téma se opakuji…

Správa daní

Proto znovu upozorňujeme na publikované materiály daňové správy.

Jak již GFŘ upozornilo v tiskové zprávě ze dne 19. listopadu 2013 novela ZDPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb. ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat vyjmenovaná podání pouze elektronicky.

🙃

Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.

Identifikované osoby

Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby.

Souhrnné hlášení

Povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak dotčena.

Reverse charge

Stejné platí pro elektronické podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené plátce bez rozdílu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.