Exkluzivní školení k daním a účetnictví

Vytvořil | 8 října, 2018

Pomalu, ale jistě se blíží konec roku a příprava účetních závěrek nabírá na obrátkách.

CO platí, CO je nového?

Doporučujeme Vám přednášku organizovanou společností DÉMONIA, která se koná 30. listopadu v Praze.

Špičková lektorka Vám bude k dispozici.

Nepodceňujte účetnictví ani daně!

Roční účetní závěrka a daně 2018

+ novely daňových zákonů pro rok 2019

který se bude konat dne

  1. 11. 2018 v Praze – Hotel Astra, Mukařovská 22, 100 00 Praha 10, www.hotelastra.cz (nedaleko stanice metra A Skalka)

Program:

08.40 – 09.00 ·         Prezence
09.00 – 13.00 ·         Sestavení účetní závěrky podnikatelů k poslednímu dni účetního období podle zákona o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele; vazby na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a optimalizace DPPO, uplatnění novinek platných pro rok 2018,

·         Novely daňových zákonů pro rok 2019, např.:

–        novela zákona o DPH,

–        novela zákona o daních z příjmů,

–        elektronické evidence tržeb, apod.

 

 Lektorka: Ing. Lenka Kruntorádová MBA,

auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně oboru ekonomie

Vložné na seminář pro jednoho účastníka po odpočtu členské slevy: 1.250,- Kč (bez slevy 1.650,- Kč).

Úhradu vložného proveďte bankovním převodem před datem konání semináře na náš účet číslo 115-646580227/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo 0600. Konstantní symbol je 0308. Vložné je možno uhradit rovněž v hotovosti v den konání semináře. I v tomto případě však prosíme o včasné zaslání přihlášky.

Daňový doklad obdržíte nejpozději při prezenci. Při neúčasti vložné nevracíme!

Závaznou přihlášku zašlete obratem na adresu:

Démonia s.r.o., Darwinova 553/12, 143 00 Praha 4, (DIČ: CZ04232291)

Přihlášku je možno zaslat též elektronicky na adresu

demonia.praha@seznam.cz, nebo prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na internetové adrese www.demonia.cz.

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 603 411 732.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *